Thursday 12 May 2016

RE-ADAPTIK (new graphic novel) // Bosnian language only //


Novi strip album! 

60 stranica crno-bijelo, štampani format je 20x14,5 cm. 

 RE-ADAPTIK štampano i digitalno izdanje 
Proizvodnja i dizajn: Kostja Ribnik/HYMENOPTERA EDITORE 2016.
Distribuira: STRIPNJAK COMICS 

  Oficijelna stranica: re-adaptik.kostjaribnik.com