Sunday, 29 April 2018

II No Budget Bienalle Vizualne Umetnosti „Euroazia/Provizum“

II No Budget Biennale „EUROAZIA/PROVIZUM“ otvara se 4. maja, Galerija suvremene umjetnosti Charlama, 19h, centar Skenderija.
Bijenale je svoj fokus stavilo na suradnju i razmjenu umjetničkih energija od Evrope do Azije uz učešće umjetnika iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Velike Britanije, Francuske, Italije, Holandije, Belgije, Njemačke, Švedske, Rusije i Koreje. Svoje radove će tokom dva mjeseca trajanja Bijenalea izložiti preko 70 umjetnika, uz prateće filmske, muzičke i scenske i književne programe koji se tematski i estetski prilagođeni glavnom programu ovogodišnjeg Bijenala.


Lista umjetnika:

Halil Tikveša > Ba
Sven Stilinović > Cro
Siniša Labrović > Cro
Danilo Kreso > Ba
ZlatanHadžifejzović>GB/Ba
Dženan Hadžihasanović > Ba
Adela Jušić > Ba
Andreja Dugandžić > Ba
Hamzalija Muhić > Ba
Lejla Ćehaić > Ba
Eun Su Lim > Kor
Darko Bavoljak > Cro
Aleksandar Dimitrijević >Sr
Aleksandar Denić > Srb
Mak Hubijer > BA
Ambrosia > Ba
Bakir Rokvić > Ba
Vanja Solaković > Ba
Muhamed Bajramović>Ba
Dalibor Nikolić > Ba
Dragomir Križić - Križa> Ba
Slobodan Vidović > Ba
Nela Hasanbegović > Ba
Daniel Premec > Ba
Nedžad Šantić > Srb/Ba

Kostja Ribnik > Ba😎

Mladen Bundalo >B/Ba
Narcis Kantardžić > Sl/Ba
Damir Nikšić > Ba
Mimmo Catania > D/I
Laszlo Kerekeš > D/Yu
Pierre Courtin > Ba/F
Enrico Dagnino > F/I
Man Soo Kim > Kor
Jeong Hee Kim > Kor
Ivan Tuzov > Rus
Olga Florenskaja > Rus
GordanaAnđelićGalić>Ba
Borjan Čamo > Ba
Christiana Biron > D
Ljiljana Majkić > Ba
Emir Krajišnik > Sv
Saša Bukvić > Ba
Jasmin Duraković > Ba
Ismar Mujezinović>Slo/Ba
Šahin Šišič > Nl/Ba
Marko Marković > Cro
Saša Marković Mikrob>Srb
Mladen Stilinović > Cro
Dmitri Prigov > Rus
Ciara Accardi > I
Jusuf Hadžifejzović>B/Ba

Izvor/cijeli članak:
http://depo.ba/clanak/174993/charlama-necemo-vise-da-ispucavamo-metke-za-sumnjive-pretke